Ädelstenar

Björkaholms

Bakarstuga

Vi kommer att utöka informationen på denna sida om kristallers egenskaper som hjälpmedel mot elektromagnetisk stress.


Är du intresserad i detta område så finns det redan en bok på engelska att få hos oss:


"Protect yourself from electromagnetic pollution by using crystals"

© Copyright. All Rights Reserved.