Om

Björkaholms

Bakarstuga

Strutsbräken i naturreservat Gultberget, Torsby

Praktbyxbi vid sinboanläggning invid bakarstugan

Vem är vi?


Konstantin Meßmer, bagarmästare. Jag kom till Värmland 2005 och mötte mjölnaren Lennart Svahn i Ransbysätter som hade låtit bygga en smart bagarstuga bredvid sin kvarn med anor från 1700-talet. Jag tog över Björkaholms Bakarstuga i mars 2006 och säljer numera surdegsbröd med KRAV- och mathantverkscertifikat runtom i Värmland. Håller även bakningskurser. Min hobby är fältbiologi, ornitologi och naturvård. I mitt "Galleri Barkhuset" bredvid bakarstugan har jag en pågående utställning om småkryp i Ransbysätter. På sommaren har vi sommarservering i samma stuga.


Cornelia Stegmann, Naturläkare SNLF (Heilpraktikerin) och mineralog. Bor i Lysvik sedan 2015. Utvecklar vårt sortiment av kosttillskott och utbildar i klangmassage och familiekonstellationer. Ring om du vill veta mer!


Anmärkning: hemsidan www.wonderlandet.se/bjorkaholm är en konceptsidan för utbildnings-syfte och en del av innehållet är fiktivt.

Men se gärna på filmen!


Jag är medlem i Värmlandsmat ideel förening.


© Copyright. All Rights Reserved.