Familjeuppställningar

Björkaholms

Bakarstuga

Familjeuppställningar är ett själsarbete som grundar på Bert Hellingers upptäkt att genom att vara i kontakt med sin egen själ och i samklang med klientens själ möjliggörs en helande "själslig rörelse".


Ofta är kärleksordningen mellan föräldrar och barn inte i balans. Barnens bindningskärlek och lojalitet till sina föräldrar är så stark att de kan göra vad som helst för att familjen ska må bra. När barnet ta på sig den omöjliga uppgiften att "rädda" familjen gör den det utifrån en blind, magisk kärlek. Barnet blir då insnärjt i sitt familjesystem på ett ohälsosamt sätt och denna blinda kärlek kan leda till fortsatt lidande, sjukdom och till och med död. Med hjälp av familjeuppställningar kan denna blinda kärlek vändas till upplyst kärlek, där barnet låter de andra familjemedlemmarna bära sitt eget lidande och öde och själv blir fritt att leva sitt öde. (Charlotte Palmgren)


Vi letar efter folk där vi kan bilda en grupp för att börja med detta själsarbete.


Hör av dig via kontaktformulär eller mejl till info@vitalkost.nu eller ring oss om du vill veta mer.


Vi talar tyska, engelska och svenska.


Konstantin och Cornelia

© Copyright. All Rights Reserved.