Hälsobyggstenar

Björkaholms

Bakarstuga

Begreppet ”essentials” använder vi som ett samlingsnamn på ämnen som är nödvändiga för upprätthållande av kroppens sunda funktioner och samtidigt oftast inte finns tillräckligt med när man tänker närings- och levnadsvanor under nordiska förhållanden.


Kontakta oss gärna för information om kosttillskott och vitaminer!


Vägen till ett friskare liv


Att kunna prestera som man själv önskar, att tillgodose sina egna och sina närmastes behov, att vara kreativ och leva livet fullt ut kräver att man tar hand om sin hälsa och balanserar aktivitet och rekreation på ett hållbart sätt.


Visar din kropp symptom av smärta, trötthet, lustlöshet, svaghet eller minskad rörlighet?


På en skala mellan 1 och 10, där 10 står för optimal hälsa, var tror du befinner du dig?


Var skulle du gärna vara?

© Copyright. All Rights Reserved.