Synergetik Coaching

Björkaholms

Bakarstuga

Synergetik Coaching - res genom din inre undermedvetna värld och förändra gamla mönster!


Synergetik eller att arbeta som Synergetik Coach betyder att arbeta ihop med alla energier som i coaching-ögonblicket är relevanta i relationen mellan klient och coach. Energier kan vara allt från klientens undermedvetenhet, klientens drömmar, klientens kroppsliga symptom, rädslor, akuta relationsproblem eller gamla trauman samt coachens erfarenheter. Jag som coach öppnar för att känslor som är kopplade till klientens problem kan komma till ytan och sedan kan förändringsprocessen börja.

I en coaching-session reder vi ut problemens eller symptomens orsak och jag kommer att lära ut hur du som klient kan skapa förutsättningarna för förnyelse och befrielse. Det är alltså i egentlig mening en utbildning i hur du själv tar kontakt med din inre undermedvetna värld och på det viset tar ansvar för ditt mående, ditt beteende och din hälsa.


Synergetik Coaching är själavård och eftersom själen är kroppen överordnat kan kroppen ordna sig när själen har fått klarhet och medvetenhet om sig själv. Kanhända att kroppen ändå behöver extra kosttillskott och mineraler för att återställa alla sunda funktioner.


I en coaching session arbetar vi i ett skyddat rum utan fast tidsbegränsning. Vanligen tar det 90 – 120 minuter för att en session ska kallas för avrundat. Beroende på storleken av ditt problem kan det behövas en eller flera sessioner. Min prisföreställning är 900 kr per tillfälle med möjlighet för individuell anpassning. Eftersom det inte handlar om läkarvård ingår 25% mervärdeskatt i priset.


För att få mer information och att boka tid ring Konstantin 076-1057088.

© Copyright. All Rights Reserved.