Familjeuppställningar

Familieuppställningar (Familiekonstellationer)


Grupp på svenska: Lördagar jämna veckor med början 8 februari 2020 kl 19.

Gamla Vägen 42, 68697 Lysvik,
Anmälan erfordras, se kontakt

Familjeuppställningar är ett själsarbete som grundar på Bert Hellingers upptäkt att genom att vara i kontakt med sin egen själ och i samklang med klientens själ att möjliggöra en helande "själslig rörelse".


Ofta är kärleksordningen mellan föräldrar och barn inte i balans. Barnens bindningskärlek och lojalitet till sina föräldrar är så stark att de kan göra vad som helst för att familjen ska må bra. När barnet ta på sig den omöjliga uppgiften att "rädda" familjen gör den det utifrån en blind, magisk kärlek. Barnet blir då insnärjt i sitt familjesystem på ett ohälsosamt sätt och denna blinda kärlek kan leda till fortsatt lidande, sjukdom och till och med död. Med hjälp av familjeuppställningar kan denna blinda kärlek vändas till upplyst kärlek, där barnet låter de andra familjemedlemmarna bära sitt eget lidande och öde och själv blir fritt att leva sitt öde. (Charlotte Palmgren)


Enklast att göra detta själsarbete i en grupp. Deltagarna ställs upp i rummet som ställföreträdare för en klients familjemedlemmar och genom personers rörelse synliggörs möjliga problemlösningar.


Hör av dig via kontaktformulär eller mejl till info@vitalkost.nu eller ring oss om du vill veta mer.


Vi tar 100 kr per kväll


Konstantin och Cornelia

Familienaufstellung - Systemaufstellung


Gruppe auf Deutsch: An Samstagen in ungeraden Wochen, mit Beginn 15. Februar 2020, 19 Uhr.
Gamla Vägen 42, 68697 Lysvik.
Anmeldung erforderlich, siehe Kontakt

Famileinaufstellungen sind eine seelsorgerische Arbeit, die auf der Entdeckung Bert Hellingers beruht, dass im Kontakt zwischen der Seele des Begleiters und der des Klienten eine heilende seelische Bewegung ermöglicht wird.


Die Ordnung der Liebe zwischen Eltern und Kind ist oftmals im Ungleichgewicht. Die Liebe und Loyalität, die aus der Bindung des Kindes zu seinen Eltern resultiert, ist so stark, dass das Kind bereit ist, alles Mögliche zu tun, damit es der Familie gut geht. Wenn das Kind die unmögliche Aufgabe auf sich nimmt, die Familie zu "retten", dann tut es dies aus einer blinden, magischen Liebe heraus. Das Kind wird dann auf eine ungesunde Weise an sein Familiensystem gebunden und die blinde Liebe kann zu fortgesetztem Leid führen, bis hin zu Krankheit und Tod ("lieber sterbe ich als du").

Mittels der Familienaufstellung kann diese blinde Liebe in eine erwachte und erwachsene Liebe verwandelt werden, wenn das Kind die anderen Familienmitglieder ihr eigenes Schicksal tragen lässt und selbst dafür frei wird, sein eigenes Schicksal zu leben.


Diese Seelenarbeit ist am leichtesten in einer Gruppe durchzuführen, wo die Teilnehmer stellvertretend für die Familie eines Problemstellers im Raum aufgestellt werden.


Daher suchen wir Menschen aus der Umgebung (Värmland), die an einer solchen Arbeit interessiert sind.

Ein üblicher Beitrag sind 100 Kronen pro Abend.


Anmeldung erforderlich. Siehe Kontakt


Konstantin und Cornelia

© Copyright. All Rights Reserved.