OH-cards

OH är ett fårvånandes rop. Genom att lägga OH-korten kan du få oväntade svar på brinnande frågeställningar. Inga förutsättningar krävs förutom ett problem som ska lösas.
Boka en timme förunderlig coaching hos mig. Konstantin 0761057088.
Jag tar 500 kr. Garanterat med lyftande biverkningar!

OH ist ein Ausruf des Erstaunens. Durch das Legen von OH-Karten können Sie unerwartete Antworten auf brennende Fragen bekommen. Buchen Sie eine Stunde verwunderliches Coaching bei mir. Konstantin 0761057088. Ich nehme 500 Kronen dafür. Garantiert mit beschwingenden Nebenwirkungen!

OH-cards


Bilder och ord för association och kommunikation med fantasi, hjärta och tanke

OH-korten är en genre av spelkort och består av två kortlekar om vardera 88 kort. En kortlek med akvareller som hänvisar till våra vardagsliv ch en med ord som utgör en verbal bakgrund till målningarna.

OH-korten används som berättande sufflörer, vid coaching och som terapeutiska verktyg.

OH-korten används oftast för att befrämja varseblivning och fördjupa självinsikten.

OH-korten är ett sätt för människor att utbyta känslor, idéer och tankar i ett sammanhang som skyddar integritet och sårbarhet.

OH-kortens bilder och ord är som ett nytt språk och ger nya inebörder till vardagliga händelser. Likt alla nya erfarenheter främjar de vår kreativitet, mamar oss att se nya samband, dra nya slutsatser och omvärdera våra antaganden. Ju mer vi använder detta språk desto mer berikar det oss,

OH-korten är en spännande spegel, en chans till självanalys av känslolivet, en sprängbräda till härledning och granskande av möjligheter.

Autor: Ely Raman

OH-Karten


Bilder und Worte für Assoziation und Kommunikation mit Phantasie und Herz.


OH besteht aus 2 verschiedenen Kartenstößen: 88 farbige Bildkarten zeigen Ausschnitte des täglichen Lebens, weitere 88 Wortkarten stellen den wechselnden Hintergrund für diese Bilder dar. Zusammen ergeben sich so bereits 7744 Kombinationsmöglichkeiten. Und am nächsten Tag fällt uns zu jeder Karte etwas Neues ein.


Bei der Verbindung von Wort und Bild spricht OH den ganzheitlichen Menschen an:
Seine verbale, analytische Seite und seine bildhafte, intuitive Seite. Beide werden zu einer gemeinsamen Assoziation geführt. OH verbindet bekannte Bilder und Worte in immer neuer Weise und fordert damit unsere Kreativität heraus.

Autor: Ely Raman

© Copyright. All Rights Reserved.