Kurser

Bakningskurser i Björkaholms Bakarstuga


Vi letar efter flera interessenter för att kunna genomföra en kurs.


max 12 pers per tillfälle. anmälan under kontakt eller telefon/sms 076 - 1057088


Kursledaren Konstantin Meßmer, utbildad till bagarmästare i Tyskland, driver det lilla hantverksbageriet Björkaholms Bakarstuga i Värmland sedan 2006. KRAV certifierat sedan 2012. Kursverksamhet i Sverige sedan 2007 på olika ställen och med diverse arrangörer som Eldrimner, restaurangskolor eller privata initiativtagare.


Plats: Ransbysätter 182, 686 97 Lysvik, Värmland


Följ vägen österut om Lysvik förbi idrottsplatsen, 8 km från landsvägskorsningen.Anmälan till:


info@vitalkost.nu eller via kontakt formulär ovan.


Ange namn, adress och telefonnummer vid anmälan.